Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

+420 731 474 635 | zsde@seznam.cz
Aktuality | Kontakt

| ZÁKLADNÍ ŠKOLA | MATEŘSKÁ ŠKOLA | ŠKOLNÍ JÍDELNA | ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kdo jsme | Dokumenty | Náš tým | Prohlídka školy | Fotogalerie | Projekty | Zájmové kroužky | Školní časopisCílem zájmového vzdělávání školní družiny v Dětenicích je podporovat aktivní odpočinek dětí a odstraňovat duševní únavu. Nenásilnou a zábavnou formou rozvíjet schopnosti dětí, povzbuzovat je ke všem činnostem a dát prostor k tvořivosti.

Ve školní družině chceme vytvořit žákům takové zázemí, které bude rozvíjet jejich tvořivost a současně vybaví každého žáka vším potřebným pro jeho další zájmové vzdělávání.

Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním projektem. U dětí podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí. Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytváření vhodného klimatu. Vedeme děti k tvořivosti a estetičnosti. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti dětí. Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím neboli schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, kompetencím komunikativním, sociálním, občanským a pracovním.

Adresa školy:
Dětenice 81, 507 24
Kontakt:
731 474 635, zsde@seznam.cz