Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

+420 731 474 635 | zsde@seznam.cz
Aktuality | Kontakt

| ZÁKLADNÍ ŠKOLA | MATEŘSKÁ ŠKOLA | ŠKOLNÍ JÍDELNA | ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kdo jsme | Dokumenty | Náš tým | Prohlídka školy | Fotogalerie | Projekty | Školní časopisMateřská škola Dětenice je škola rodinného, či komunitního typu s celodenní péčí. Tvoří jí dvě třídy, z nichž první poskytuje předškolní výchovu a vzdělávaní zpravidla dětem od tří (od dvou) let, druhá povinně dětem od pěti let do šesti (až sedmi) let. Výhodou je, že budova, kde je školka umístěna, slouží dětem od mateřské školy do konce pátého ročníku základní školy. Do mateřské školy přicházejí děti z Dětenic, Osenic, Libáně, Rokytňan, Lična, Brodku, Rabakova a ze Psinic. Mateřská škola je schopna zajistit výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí mimořádně nadaných a dětí mladších tří let.

Provoz naší školky nechce být nabídkou pouze hlídání dětí s občasným zpestřením. Chceme děti každodenně vést k dobrému sebeřízení a ke smysluplným činnostem, jejichž prováděním děti nabudou školní zralosti a budou připraveny k docházce do školy.

Jde nám o hlubší smysl rozvíjení dětské osobnosti, který daleko přesahuje pouze vědomostní oblast. Vzhledem k neustále se měnícím poznatkům lidské společnosti a rychle zastarávajícím faktům potřebujeme od počátku vzdělávání učit děti, jak se opírat o trvalé hodnoty a pilíře rozvoje každého člověka tak, aby děti v budoucnu (ve škole, v práci, ve vztazích, zkrátka v životě) nacházely pevnější půdu pod nohama a byly schopny dostát požadavkům, které na ně život může mít.

Polytechnické vzdělávání v MŠ
Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

Adresa školy:
Dětenice 81, 507 24
Kontakt:
731 474 635, zsde@seznam.cz