Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

+420 731 474 635 | zsde@seznam.cz
Aktuality | Kontakt

| ZÁKLADNÍ ŠKOLA | MATEŘSKÁ ŠKOLA | ŠKOLNÍ JÍDELNA | ŠKOLNÍ DRUŽINA

Kdo jsme | Dokumenty | Náš tým | Prohlídka školy | Fotogalerie | Projekty | Rozvrhy | Školní časopisZákladní škola Dětenice je plně organizovaná škola, která poskytuje vzdělání žákům z pěti ročníků prvního stupně a na druhém stupni do devátého ročníku s kapacitou 60 žáků. Škola je schopna zajistit výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

Nabízíme celoroční motivační projekty, při kterých se žáci sami podílejí na vlastním vzdělávání. Dáváme žákům možnost v něčem vyniknout a tím utváříme pozitivní vztah ke škole, rozvíjíme dětskou tvořivost a fantazii.

U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, motivujeme je pro celoživotní učení. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

Hlavním posláním naší školy je vzdělávat s porozuměním.

Adresa školy:
Dětenice 81, 507 24
Kontakt:
731 474 635, zsde@seznam.cz